23. oktober 2015

Brug af sæd fra afdød mand

Høringssvar på udkast til forslag til lov om ændring af lov om assisteret reproduktion.

Høringsmaterialet findes på Høringsportalen via nedenstående link:

Udkast til lovforslag om ændring af lov om assisteret reproduktion

Brug af afdød mands sæd

Hent høringssvar