7. juni 2016

Donation af æg ved flere vævscentre

Rådet har besvaret en høring om ændring af bekendtgørelse om assisteret reproduktion.

Høringsmaterialet findes på Høringsportalen via nedenstående link:

Høring om ændring af bekendtgørelse om assisteret reproduktion.

Høring om ændring af bekendtgørelse om assisteret reproduktion.

Læs høringssvar