1. februar 2013

Udtalelse om kompensation for ægdonation

Det Etiske Råd ønsker med denne udtalelse at bidrage til debatten om, hvorvidt Sundhedsstyrelsens vejledning om kompensation for donation af ubefrugtede æg bør ændres.

Udtalelse om kompensation for ægdonation

Hent udtalelse