1. december 2003

Nedfrysning af ubefrugtede æg

Det Etiske Råd afgiver hermed en udtalelse om nedfrysning af befrugtede æg, idet medlemmerne af rådet er enige om, at det er tiltrængt med en diskussion herom.

Nedfrysning af ubefrugtede æg

Hent udtalelse