Publikationer om assisteret reproduktion

Udtalelse / 29. september 2020

Opbevaring af befrugtede æg og ubefrugtede ægceller

Et samlet Etisk Råd anbefaler i denne udtalelse en udvidelse af opbevaringstiden for befrugtede æg og ubefrugtede ægceller.

Se mere
Udtalelse om dobbeltdonation forside, to kvinder med barnevogn i fart Udtalelse om dobbeltdonation forside, to kvinder med barnevogn i fart
Udtalelse / 5. februar 2017

Anbefalinger om lovliggørelse af dobbeltdonation (2017)

Ved dobbeltdonation modtager en kvinde, der ønsker at blive gravid, både æg og sæd fra donorer. Den eksisterende lovgivning rummer et forbud mod denne donationsform for at sikre, at barnet er genetisk beslægtet med mindst én af de kommende forældre. Det Etiske Råd har taget stilling til, om forbuddet bør lempes, blandt andet set i lyset af nutidens familiemønstre, hvor mange børn vokser op i en helt anden slags familie end den traditionelle kernefamilie.

Se mere
Forsidegrafik - udtalelse om opbevaring og brug af ubefrugtede æg
Udtalelse / 5. maj 2015

Opbevaring og brug af ubefrugtede æg

Udtalelse om opbevaring og brug af ubefrugtede æg

Se mere
Udtalelse / 9. juli 2014

Embryo- og dobbeltdonation

Udtalelse om embryo- og dobbeltdonation

Se mere
Udtalelse / 1. februar 2013

Udtalelse om kompensation for ægdonation

Det Etiske Råd ønsker med denne udtalelse at bidrage til debatten om, hvorvidt Sundhedsstyrelsens vejledning om kompensation for donation af ubefrugtede æg bør ændres.

Se mere
Udtalelse / 30. september 2011

Det Etiske Råds udtalelse om screening af sæddonorer

Se mere
Udtalelse / 29. april 2009

Lov om kunstig befrugtning kun gældende for læger.

Lægemiddelstyrelsens bemyndigelse over for sædbanker og det forhold, at loven om kunstig befrugtning kun gælder for læger.

Se mere
Udtalelse / 21. maj 2008

Det Etiske Råds udtalelse om rugemødre

I denne udtalelse vurderer Det Etiske Råds medlemmer, om anvendelsen af rugemødre kan anses for etisk acceptabel, og om den danske lovgivning på området bør bevares eller ændres. Den eksisterende lovgivning forbyder kommercielle rugemoderskabsaftaler, men den forhindrer ikke indgåelse og gennemførelse af altruistiske aftaler, hvis befrugtningen ikke udføres i lægeligt regi.

Se mere
Udtalelse / 4. april 2005

Mulige ændringer af loven om kunstig befrugtning

Svar på henvendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet: Mulige ændringer af loven om kunstig befrugtning

Se mere
Høringssvar / 10. august 2004

Anvendelse af in vitro maturation

Udtalelse vedrørende anvendelse af in vitro maturation som et almindeligt behandlingstilbud uden for forskningsmæssigt, videnskabsetisk godkendt regi

Se mere
Udtalelse / 26. januar 2004

Donation af ubefrugtede æg

Det Etiske Råd afgiver hermed en udtalelse om donation af ubefrugtede æg. Emnet har været til debat flere gange i det forløbne år, og rådet ønsker med denne udtalelse at yde sit bidrag til diskussionen.

Se mere
Udtalelse / 1. december 2003

Nedfrysning af ubefrugtede æg

Det Etiske Råd afgiver hermed en udtalelse om nedfrysning af befrugtede æg, idet medlemmerne af rådet er enige om, at det er tiltrængt med en diskussion herom.

Se mere