1. maj 2015

Tekster om etik og reproduktion

Få viden om de etiske spørgsmål, der er knyttet til forskellige teknikker, som anvendes i den menneskelige reproduktion. Nogle af teknikkerne anvendes allerede i dag – og nogle er måske på vej. Uanset om teknikken allerede anvendes, eller om den er på vej, må man altid være opmærksom på de etiske hensyn, når man ændrer på grundlæggende vilkår ved menneskeligt livs opståen.

Udtalelse om embryo- og dobbeltdonation
Undervisning / 1. maj 2015

Embryo- og dobbeltdonation

Dette afsnit stiller skarpt på to nye veje at gå indenfor assisteret reproduktion, nemlig hvor man enten donerer befrugtede æg eller både æg eller sædceller kommer fra donor.

Se mere
Fremtidens fosterdiagnostik Fremtidens fosterdiagnostik
Undervisning / 1. maj 2015

Fosterdiagnostik

Fosterdiagnostik er en teknik, som gør det muligt at undersøge fostret for forskellige sygdomme og misdannelser, mens det stadig befinder sig i en kvindes livmoder. Man kan også fastslå, hvilket køn fostret har. I løbet af nogle år udvikles der antagelig nye metoder til fosterdiagnostik, så den gravide kvinde kan få en lang række af informationer om fostret, inden udløbet af grænsen for fri abort i 12. graviditetsuge. Fosterdiagnostik stiller derved skarpt på spørgsmålet, om vi nu også skal bruge den teknik, der er til rådighed, da beslutninger om fosterdiagnostik og abort kan være afgørende for, hvordan vi opfatter os selv og vores samfund, også i andre sammenhænge.

Se mere
Undervisning / 1. maj 2015

Hvad er etik?

Etiske spørgsmål drejer sig om, hvordan man behandler andre mennesker og andre levende væsener. Etik handler om, hvad det gode liv er, og betydningen af at tage hensyn til andre og ikke kun have blik for sig selv og sine egne behov.

Se mere
PGD teknik
Undervisning / 1. maj 2015

Konkret anvendelse af Præimplantations Genetisk Diagnostik

Præimplantations genetisk diagnostik (forkortet PGD) er en teknik, hvor man kan undersøge det befrugtede æg, inden det sættes op i kvindens livmoder. Man kan sige, det er en form for ægsorteringsbehandling. Før man bruger denne teknik, der gør det muligt at til- og fravælge børn ud fra bestemte kriterier, skal man nøje overveje de etiske aspekter.

Se mere
International handel med menneskelige æg, rugemoderskab og organer
Undervisning / 1. maj 2015

Rugemødre

Når en kvinde indvilger i at blive gravid med det formål, at hun skal føde et barn, som hun overdrager til andre ved fødslen, taler man om surrogatmoderskab (eller rugemoderskab). Ofte benyttes rugemødre fra lande, hvor kvinder lever i fattigdom. Spørgsmålet er, hvordan vi bedst imødekommer samfundets barnløse og samtidig sikrer, at fattige og sårbare mennesker i andre lande ikke udnyttes, og at værdier, som er vigtige for os, ikke ofres.

Se mere
Etiske aspekter ved nye typer af stamceller og befrugtningsteknikker
Undervisning / 1. maj 2015

Nye typer af stamceller og befrugtningsteknikker

Der bliver i disse år vendt op og ned på vores traditionelle opfattelser af, hvordan levende væsener kan blive til. Blandt andet som led i stamcelleforskningen bliver det klart, at livet kan begynde på adskillige måder, der blot for få år siden virkede som helt urealistisk science fiction.

Se mere

Lærervejledning

Find inspiration til, hvordan du kan anvende materialet med din 8., 9. eller 10. klasse.
Se lærervejledning