Debatdag om diagnoser grafik
10. december 2015

Program

Debatdag om etiske spørgsmål ved anvendelse af diagnoser, "Diagnosen som det bedste og det værste".

Debatdagen finder sted tirsdag d. 26. januar kl. 10 – 16.00 i Fællessalen på Christiansborg.

Debatdagen er arrangeret af Det Etiske Råd og bliver afholdt i samarbejde med Danske Patienter og Lægeforeningen.

Vært for dagen er Karen Klint, medlem af Folketinget og formand for Udvalget vedrørende Det Etiske Råd.

Moderator: Claus Have, Dacapo as.


10.00 – 10.05

Introduktion til diagnosen som det bedste og det værste

Visning af videocollage om ”diagnosen som det bedste og det værste”


10.05 – 10.10

Velkommen v/Karen Klint


10.10 – 10.45

Offentliggørelse af Det Etiske Råds arbejde om etiske spørgsmål ved anvendelse af diagnoser


10.10 – 10.15

Det Etiske Råds formand introducerer Rådets arbejde med diagnoser, v/Jacob Birkler, lektor, ph.d.


10.15 – 10.45

Formand for Rådets arbejdsgruppe Steen Vallentin, lektor ph.d., fremlægger resultatet af Rådets arbejde om etiske spørgsmål ved anvendelse af diagnoser med særlig vægt på processen og den tværfaglige dialog.


10.45 – 11.45

Diagnosen som det bedste og det værste – aktørerne

Oplæg til dagens debat:

 • Hvad betyder diagnosen for lægen, og hvilke udfordringer og dilemmaer rejser diagnosen?
  Oplæg v/speciallæge i almen medicin, dr. med., Lotte Hvas, Københavns Universitet
 • Hvad betyder diagnosen for patienten, og hvilke udfordringer og dilemmaer rejser diagnosen?
  Oplæg v/Mads Trier-Blom, diagnosticeret med bipolar affektiv lidelse
 • Diagnosen som betydningsbærer i samfundet
  Oplæg v/lektor Maja Lundemark Andersen, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
 • Diagnosen som betydningsbærer for det ”normale” og det ”unormale”
  Oplæg v/lektor i etik, journalist og forfatter Klavs Birkholm

11.45 – 12.15

Frokost


12.15 – 13.30

Diagnosen som betydningsbærer

Diagnosen farver vores møde med personen – kan vi blive bedre til at se mennesket bag diagnosen?

Panel:

 • Karen Klint, medlem af Folketinget, formand for Udvalget vedrørende Det Etiske Råd
 • Lotte Hvas, speciallæge i almen medicin, dr. med., Københavns Universitet
 • Anne Lindhardt, speciallæge i psykiatri, formand for Psykiatrifonden
 • Judi Olsen, Danske Patienter, sekretariatschef for Fibromyalgiforeningen
 • Poul Jaszczak, dr. med., medlem af Det Etiske Råd
 • Carsten René Jørgensen, professor i klinisk psykologi ved Aarhus Universitet
 • Patientrepræsentant

Debat

Debattens to sessioner er temaer fra Det Etiske Råds materiale (aktørerne).

Session 1: Nogle diagnoser kan komme til at skygge for personen bag diagnosen, fordi sygdommen bliver den væsentligste nøgle til at forstå personen. Det er ønskeligt, at patienterne i det mindste i nogle tilfælde får større indflydelse på diagnosen og dens anvendelse, end de har nu.

Session 2: Ofte holdes personen med en diagnose mere eller mindre systematisk udenfor i de sammenhænge, hvor der træffes beslutninger om personen. Patienternes opfattelse af og perspektiv på deres situation bør i højere grad end nu indgå, når der skal træffes beslutninger om deres fremtid.


13.30 – 15.15

Diagnosen som redskab

Hvordan kan vi fremme et sundhedsvæsen, der tager hånd om både personen og diagnosen?

Panel:

 • Torben Kjær, medlem af Region Hovedstaden og Danske Regioners Sundhedsudvalg
 • Frede Olesen, speciallæge i almen medicin, professor, dr. med., Aarhus Universitet
 • Søren Brostrøm, direktør, Sundhedsstyrelsen
 • Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen
 • Karen Stæhr, medlem af Det Etiske Råd, sektorformand i FOA
 • Malene Eskildsen, chefkonsulent, arbejdsmarkedspolitik, Danske Handicaporganisationer

Debat

Debattens to sessioner er temaer fra Det Etiske Råds materiale (aktørerne).

Session 1: Ved nogle diagnoser er der behov for et mere helhedsorienteret behandlingsforløb, samt for at der i højere grad tages hånd om den enkelte.

Pause fra kl. 14.15 – 14.30 med kaffe og kage

Hvilke problemer skaber diagnosen, når den anvendes i andre systemer?

Session 2: I sundhedsvæsenet anvendes diagnoser som arbejdsredskaber. Det skaber særlige problemer, når diagnosen flyttes over i andre systemer, fx ved tildeling af sociale ydelser.


15.15 – 15.50

Diagnoser i fremtiden?

Diagnosekulturer
Kort videointerview m/ Svend Brinkmann, professor, cand. psych., ph.d., Aalborg Universitet

Kan vi undvære diagnoser?
Samtale med speciallæge i almen medicin, professor dr. med., Frede Olesen, Aarhus Universitet

Debat

Det Etiske Råd: Diagnosen beskriver ikke hele mennesket – men det er heller ikke hensigten. Hvordan kan vi bruge diagnoser på en måde, der bedst muligt tilgodeser det enkelte menneske?


15.50 – 16.00

Afrunding og afslutning