25. januar 2016

Afslutning: Kan diagnoser bruges på en bedre måde?

På samme måde som i kerneteksterne stammer forslagene primært fra de inviterede deltagere og udtrykker derfor ikke nødvendigvis Det Etiske Råds holdning.

I denne tekst opsummeres nogle af de forslag til at forbedre brugen af diagnoser, som blev diskuteret på de afholdte workshops. Opsummeringerne baserer sig på de fire kernetekster, som er den centrale del af det samlede materiale. Som udgangspunkt vedrører de derfor primært diagnoserne ADHD og depression og diagnoser under fællesbetegnelsen funktionelle lidelser, men de kan formodentlig overføres også til andre diagnoser.

Læs afslutning