25. januar 2016

Baggrund: Diagnoser i fokus

I denne tekst beskrives kortfattet de udvalgte diagnosers tilknytning til diagnoseklassifikationer. Hvis du vil læse mere om diagnoseklassifikationer, kan du se i baggrundsteksten ”Diagnosen som begreb og praksis”.

Det Etiske Råd har i sit arbejde med etiske spørgsmål ved anvendelse af diagnoser valgt at fokusere på tre konkrete områder: ADHD, depression og diagnoser under fællesbetegnelsen funktionelle lidelser. Dette fokus har flere begrundelser. Det kan du læse mere om i teksten ”Etiske spørgsmål ved anvendelse af diagnoser”.

Læs baggrundstekst