15. december 2015

Et venligt skub?

Etiske dilemmaer opstår, når sundhedsvæsenets bruger skjult påvirkning systematisk for at fremme folkesundheden

Når en læge skal undersøge eller behandle en patient, har lægen pligt til at sikre, at patienten tager stilling til behandlingen på et reflekteret grundlag – der skal bl.a. informeres om risici og ulemper. Sundhedslovens regler om det informerede samtykke gælder i forholdet mellem lægen og patienten og retter sig ikke til sundhedsmyndighederne, når de uopfordret kontakter borgere for at forebygge sygdomme. Der er dog tilbud, som kan ende med at være lige så indgribende. Kravene til sundhedsmyndighedernes information er mere uklare.

Det får et flertal i Det Etiske Råd til at anbefale, at myndighedernes forpligtelser bliver præciseret lovgivningsmæssigt. Når de risici og ulemper borgerne bliver udsat for, er sammenlignelige med dem, patienter er udsat for, skal borgerne også have de samme muligheder for at tage stilling på et reflekteret grundlag.

Et mindretal i Det Etiske Råd mener dog ikke, at en lovmæssig præcisering er den rette vej frem, netop fordi det kan komme til at hindre tiltag, der fremmer folkesundhed og lighed i sundhed. Brugen af skjult påvirkning bør efter medlemmernes mening bero på en konkret afvejning af fordele og ulemper.

På siden her kan du finde mere om emnet. Til højre finder du desuden Det Etiske Råds anbefalinger, udformet i et "policypapir". Her finder du også en etisk tjekliste, som beslutningstagere i kommuner og regioner kan bruge forud for folkesundhedsinterventioner.


Debat / 13. oktober 2016

Kronik: Er skjult påvirkning vejen til bedre folkesundhed?

Det Etiske Råd har set nærmere på de etiske dimensioner i blandt andet myndighedernes indkaldelse til screeningsprogrammer.

Se mere
Udtalelse / 11. oktober 2016

Det Etiske Råds anbefalinger

Hvordan sikrer sundhedsvæsenet, at dets påvirkning af borgerne er etisk forsvarlig, når det handler om brugen af information, rekruttering og anbefalinger?

Se mere
Nyhed / 11. oktober 2016

Etisk tjekliste

Tjeklisten rummer opmærksomhedspunkter vedrørende brug af information, rekrutteringsmåde og anbefalinger i sammenhæng med folkesundhedsinterventioner. Se nedenfor, hvordan tjeklisten skal bruges

Se mere
Pressemeddelelse / 11. oktober 2016

Flertal i Det Etiske Råd anbefaler lovgivning imod skjult påvirkning af borgeres sundhed

Når en læge skal undersøge eller behandle en patient, har lægen pligt til at sikre, at patienten tager stilling til behandlingen på et reflekteret grundlag – der skal bl.a. informeres om risici og ulemper. Sundhedslovens regler om det informerede samtykke gælder i forholdet mellem lægen og patienten og retter sig ikke til sundhedsmyndighederne, når de uopfordret kontakter borgere for at forebygge sygdomme. Der er dog tilbud, som kan ende med at være lige så indgribende. Kravene til sundhedsmyndighedernes information er mere uklare.

Se mere
Blog / 11. oktober 2016

Holgers historie

Holger fortæller om sin oplevelse med screening for tarmkræft og fundet af en tumor

Se mere
Blog / 11. oktober 2016

Maries historie

Marie fortæller om sin oplevelse med endetarmskræft

Se mere
Blog / 11. oktober 2016

Lenes historie

Lene fortæller om sin oplevelse med tarmkræftscreening. Der blev fundet blod i afføringen og polypper

Se mere
Blog / 11. oktober 2016

Eriks historie

Erik fortæller om sin oplevelse med tarmkræftscreening, hvor der blev fundet mistænkelige polypper

Se mere
Blog / 11. oktober 2016

Annas historie

Anna fortæller om sin oplevelse med tyktarmskræft

Se mere
Blog / 11. oktober 2016

Anders' historie

Anders fortæller om sin oplevelse med at få tilbudt genetisk kortlægning

Se mere

Policypapir

Policypapiret rummer Det Etiske Råds anbefalinger samt den etiske tjekliste og analyse af tre cases.
Læs anbefalingerne

Etisk tjekliste

Den etiske tjekliste er udformet til beslutningstagere i kommuner og regioner
Hent tjeklisten