17. maj 2016

Grænser for påvirkning af borgernes sundhed?

Vi inviterer til debat om nudging og folkesundhed torsdag d. 19. maj kl. 16:30-18:30, hvor du kan opleve tidligere rådgiver for Barack Obama, professor Cass R. Sunstein, der beskrives som en af opfinderne af begrebet 'nudging'.

Hvor langt bør myndighederne gå for at påvirke borgernes sundhedsadfærd?

  • Bør Sundhedsstyrelsen fx forsøge at overtale borgerne til at lade sig kræftscreene?
  • Bør kommunerne målrette deres forebyggelsesindsats imod de mest usunde borgere – eller gør det mere skade end gavn?
  • Bør myndighederne tage mere kontante midler i brug for at sikre tilslutning til vaccinationsprogrammer?
  • Og hvilken rolle bør Danske Regioners kommende indsamling af genetiske data spille i forebyggelse af mulig fremtidig sygdom?

Det Etiske Råd afholder den 19. maj 2016 et debatarrangement med en af opfinderne af begrebet nudging, tidligere rådgiver for præsident Barack Obama, professor Cass R. Sunstein, Harvard University.

Baggrund

Stat, regioner og kommuner spiller alle en aktiv rolle i at påvirke danskernes sundhedsadfærd. Til fordel for både samfund og borgere.

For tiden debatteres det dog, om det er blevet svært at være usund i Danmark som følge af det markante sundhedsfokus. Sundhedskampagner kritiseres for at skade de svageste borgere mere end det gavner dem.

Også på en række andre områder er myndighedernes sundhedsfremmearbejde til diskussion og mødes af nogle med direkte skepsis, fx kræftscreeningprogrammer og HPV- og mæslingevaccinationsprogrammer. Brugen af prædiktive undersøgelser til at forebygge sygdom kan i fremtiden komme i fokus, når danskerne i sammenhæng med Danske Regioners projekt Personlig Medicin får kortlagt deres genom.

Det Etiske Råd vil frem imod sommeren 2016 indsamle viden og erfaringer som baggrund for sit arbejde med myndighedernes kommunikation på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Tilmelding

Det er gratis at deltage og tilmelding sker så længe pladser haves. Send en mail med dit navn, arbejdssted og mailadresse til Ebba Johnsen, ebj@dketik.dk.

Arrangementet bliver afholdt torsdag 19. maj 2016 kl. 16.30–18.30 i kantinen på Aalborg Universitet, København.

Aalborg Universitet, København
A. C. Meyers Vænge 15
2450 København SV

Se på kort


Debatarrangement om nudging og folkesundhed med Cass R. Sunstein

Health nudges in the welfare state – potentials and limits?

Hent programmet for debatarrangementet med Cass Sunstein. I programmet kan du også læse mere om de cases, som vi arbejder med i projektet om nudging og folkesundhed.

Hent program