11. oktober 2016

Det Etiske Råds anbefalinger

Hvordan sikrer sundhedsvæsenet, at dets påvirkning af borgerne er etisk forsvarlig, når det handler om brugen af information, rekruttering og anbefalinger?

Det Etiske Råd besluttede ved sit rådsmøde i juni 2015 at sætte emnet ”Nudging og folkesundhed” på sin arbejdsplan. Det følgende efterår gik arbejdet i gang.

Arbejdet har fokuseret på grænser for og muligheder ved systematisk brug af skjult påvirkning. Nærmere bestemt når sundhedsvæsenet systematisk bruger skjult påvirkning for at fremme folkesundheden.

I policypapiret finder du Rådets anbefalinger samt den etiske tjekliste og en analyse af tre cases. Til policypapiret hører også følgende baggrundstekster:Policypapir

Policypapiret rummer Det Etiske Råds anbefalinger samt den etiske tjekliste og analyse af tre cases.
Læs anbefalingerne
Poul Jaszczak

Anbefaling 2.a

Poul Jaszczak anbefaler 2.a: Nej til systematisk anvendelse af skjult påvirkning.

Se video
Signild Vallgårda

Anbefaling 2.b

Signild Vallgårda anbefaler 2.b: Ja til systematisk anvendelse af skjult påvirkning, medmindre der er risiko for alvorlig skade. Og om anbefaling 1.a: Myndighedsforpligtelse bør præciseres i loven.

Se video
Gorm Greisen

Anbefaling 2.c

Gorm Greisen anbefaler 2.c: Ja til systematisk anvendelse af skjult påvirkning, hvis fordelene klart opvejer ulemperne.

Se video

Medlemmer af arbejdsgruppen

Thomas Ploug, etiker, professor (formand for arbejdsgruppen)

Gorm Greisen, overlæge, professor

Poul Jaszczack, tidl. overlæge

Mickey Gjerris, etiker, lektor

Christian Borrisholt Steen, politisk konsulent

Signild Vallgårda, historiker, professor

Kontakt

Morten Andreasen
Projektleder
+45 72 21 68 64
moa@dketik.dk