Grispr, genmodificering af mennesker, planter og dyr
3. oktober 2016

Høring om udviklingen inden for CRISPR og genteknologi

16. november 2016 inviterer vi til debat på Christiansborg om anvendelsen af genredigeringsmetoden CRISPR på mennesker, dyr og planter.

Se direkte transmission fra høringen på Folketingets tv-kanal

Inden for det sidste år har den internationale diskussion om brug af genteknologi fået ny aktualitet. Det skyldes især fremkomsten af en ny teknik, CRISPR, i 2012, der kan benyttes til at ændre i arvemassen (genmodifikation) på mennesker, dyr og planter. Mange kalder teknologien for en game changer.

Det, der adskiller CRISPR fra tidligere kendte teknikker til genmodifikation, er, at den er billig, nem og hurtig at arbejde med. Det har gjort den meget tilgængelig for mange forskere. Det har i sig selv betydet, at tusindvis af forskere arbejder med at forfine den, og det kan gøre, at der sandsynligvis ikke går lang tid, før metoden vil blive brugt til genmodifikation af mennesker. Det giver fornyet aktualitet til den etiske diskussion; man diskuterer muligheden af at ændre gener for at behandle sygdomme, og man diskuterer, om teknikken på sigt vil blive brugt til forbedring af normale egenskaber.

På høringen forklarer førende forskere hvordan teknikken virker – og ikke mindst, hvilke udviklinger, den må forventes at sætte skub i. Foruden at kunne anvendes til at ændre ved mennesker – og måske snart ved kommende mennesker – forskes der i at anvende CRISPR til at bekæmpe arter, som er farlige for, eller uønskede af, mennesker, og der arbejdes på at udvikle mere forfinede genetiske ændringer af GM-planter.

På høringen stilles skarpt på såvel perspektiver som etiske dilemmaer, som følger i kølvandet på anvendelsen af CRISPR.

Høringen er arrangeret af Folketingets Udvalg vedr. Det Etiske Råd og Det Etiske Råd.

Program

Høringen afholdes på Christiansborg, lokale 1-133.

Ordstyrer: Thomas G. Jensen, professor, institutleder, Aarhus Universitet


  9.30 – 9.35

Velkommen

– Karen Klint, formand for Folketingets Udvalg vedr. Det Etiske Råd


  9.35 – 9.50

Hvad er CRISPR og hvorfor vil det revolutionere genteknologien?

– Jacob Giehm Mikkelsen, Professor ved institut for biomedicin, Aarhus Universitet


9.50 – 10.00

Afklarende spørgsmål


CRISPR anvendt på mennesker


10.00 – 10.15

Perspektiver og risici for sygdomsbehandling af mennesker – og af kommende mennesker?

– Hans H. Wandall, Professor ved Institut for Cellulær og Molekylær Medicin, Københavns Universitet


10.15 – 10.30

Bør vi åbne for sygdomsbehandling på kønsceller eller befrugtede æg, hvis der fremkommer effektive og sikre behandlinger (fx udviklet i udlandet)? Det Etiske Råds anbefalinger

– Anne-Marie Gerdes, Professor, Klinisk Genetisk Klinik, Rigshospitalet, og medlem af Det Etiske Råd


10.30– 10.40

Afklarende spørgsmål


10.40 – 11.10

Kaffepause


CRISPR anvendt på dyr og planter


1. For at bekæmpe arter, som er farlige for, eller uønskede af, mennesker

11.10 – 11.25

Perspectives for controlling mosquitoes, rats, couch grass etc. using CRISPR and gene drive technology

– Andrea Crisanti, Professor of Molecular Parasitology, Imperial College London (tolkning tilgængelig)


11.25 – 11.40

Risks – Openly engineering our Ecosystems

– Kevin Esvelt, Assistant Professor at MIT Media Lab, Boston (tekstet video)


11.40 – 11.50

Afklarende spørgsmål


2. For at udvikle planter med gavnlige egenskaber for landbrugsproduktion

11.50 – 12.50

Perspektiver for at anvende CRISPR til bæredygtig landbrugsproduktion, fx klimatilpassede afgrøder eller i den økologiske produktion

– Michael Broberg Palmgren, Professor ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet


12.05 – 12.20

Risici ved at anvende CRISPR i landbrugsproduktionen

– Rikke Bagger Jørgensen, Seniorforsker emeritus ved Institut for Vand og Miljøteknologi, DTU


12.20 – 12.30

Afklarende spørgsmål


12.30 – 12.35

Afrunding

– Gorm Greisen, formand for Det Etiske Råd


12.35

Frokost


Genmodifikation af mennesker - grafisk collage af molekyler og slørede sygdomsnavne

Udtalelse om genetisk modifikation af kommende mennesker

I udtalelsen præsenterer Det Etiske Råd sine anbefalinger om brugen af det nye CRISPR-værktøj til at ændre generne på kommende mennesker.

Læs udtalelsen (PDF)