Høringssvar grafik
18. marts 2003

Humant materiale i forbindelse med biomedicinsk forskning

Høring om Europarådets "instrument" vedrørende anvendelse af humant materiale i forbindelse med biomedicinsk forskning

Humant materiale i forbindelse med biomedicinsk forskning

Hent høringssvar