6. januar 2006

Krav til kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane væv og celler

Høring over udkast til forslag til Lov om krav til kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane væv og celler (vævsloven)

Krav til kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane væv og celler

Hent høringssvar