-
6. maj 2019

Det gennemsigtige menneske

Det Etiske Råds nyeste materiale i serien Etisk Forum for Unge handler om Personlig Medicin, genetiske undersøgelser og deling af sundhedsdata. Vi kalder det ”Det gennemsigtige menneske”.

Undervisningshæftet er relevant for undervisning i dansk, samfundsfag, historie og biologi. Det tilhørende trykte hæfte er først og fremmest et debatoplæg, som kan anvendes til både personlig refleksion, gruppediskussioner, tværfaglige forløb og projektopgaver.

Personlig Medicin er et meget komplekst emne. Indholdsmæssigt er materialet derfor opbygget på en måde, der gør det muligt trinvist at arbejde med de enkelte elementer, der indgår i Personlig Medicin.

Bestilling

Hæftet findes på lager i begrænset antal. Send os en mail på kontakt@etiskraad.dk, hvis du ønsker at bestille et klassesæt (30 stk) eller enkelte eksemplarer.

Læs hæftet online

'Det gennemsigtige menneske' kan læses online og hentes som PDF egnet til print

Supplerende tekster og opgaver til kapitlerne

Herunder kan du finde tekst og opgaver, du i undervisningen kan anvende som supplement til det trykte materiale.

Kapitel 2: Personlig medicin og etik

Udvikling af Personlig Medicin har en pris: Du skal bidrage med dine data til samfundets bedste. Det kan du læse om i kapitel 2. Her finder du beskrivelser af forskellige typer etiske argumenter og vi giver dig en række eksempler på anvendelse af forskellige teknologier, hvor du kan prøve at argumentere for eller imod, at en teknologi bliver brugt.

Tekst og opgaver til kapitel 2

Kapitel 3: Genomernes verden

Information om vores gener er helt central for udviklingen af Personlig Medicin. I kapitel 3 får du viden om, hvad et genom er, og du møder også Brian, som med overvejende sandsynlighed vil udvikle den arvelige sygdom Huntingtons. Her kan du se tre filmklip med Brian, hvor han fortæller om at have denne viden, og hvad det betyder for tilværelsen.

Tekst, videointerview og opgaver til kapitel 3

Kapitel 4: Det gennemsigtige menneske

Du kan i kapitel 4 læse om, hvordan det digitale samfund gør det muligt at indsamle store mængder af data om den enkelte borger. Her finder du flere opgaver, hvor du skal arbejde med de forskellige dilemmaer, som kan følge med de nye muligheder.

Opgaver til kapitel 4
-

Bestil klassesæt

Undervisningshæftet er gratis og kan bestilles i klassesæt à 30 stk. så længe lager haves. Hvis du ønsker færre eksemplarer, så send os en mail på kontakt@etiskraad.dk

Du kan også læse hæftet online

Bestil klassesæt

Om Etisk Forum for Unge

Etisk Forum for unge er et undervisnings- og demokratiprojekt, som Det Etiske Råd har tilrettelagt for grundskolens ældste klassetrin siden 2001.

Der er to ligeværdige hovedformål med Etisk Forum for Unge. For det første at give de unge faktuel viden inden for områder, som hører under Rådets mandat. For det andet at styrke unges evner til og muligheder for at debattere og tage stilling til svære etiske problemstillinger, der kan følge af teknologier eller praksisser i et moderne samfund. Samlet udgør opfyldelsen af disse to formål et væsentligt bidrag til dannelse af demokratisk medborgerskab.