31. januar 2006

Genterapi og forbedring af mennesker

Der forskes i at genmodificere både planter, mikroorganismer, dyr og mennesker og derved ændre dem på måder som ellers ikke ville være mulige.

Opgave

Læs artiklen om hans arbejde og svar efterfølgende på spørgsmålene.

a) Hvilke forskelle er der på den måde, som Thomas ønsker, at man kan behandle sygdomme på og så mere traditionelle metoder?

b) Hvordan forsker man i at bruge gener til at behandle sygdomme? Beskriv de forskellige metoder, forskerne benytter til at undersøge deres teorier med.

c) Hvilke bivirkninger er man stødt på ved behandling på mennesker?

d) Den nye viden, man får gennem forskningen, kan den bruges til at forbedre menneskers naturlige evner? Hvad synes du om, at det eventuelt kan lade sig gøre?