31. januar 2006

Genterapi og etik

Læs interviewet med Peter og Klemens, der diskuterer genterapi. Arbejd derefter med følgende opgaver.

Opgave

a) I diskussionen mellem Peter og Klemens siger Peter, at "der er en menneskelighed, som vi simpelthen skal passe på".

b) Overvej Peters udsagn og giv et bud på hvad det er for en menneskelighed, som vi skal passe på.

c) Peter og Klemens snakker om begrebet "lykke". Ser I nogen sammenhæng mellem genterapi og lykke. Begrund dit svar.

d) Er det et problem helt at afskaffe den menneskelige art, sådan som den foreligger nu?

e) Find tre argumenter for og tre argumenter imod genterapi. Brug disse argumenter i næste opgave.

f) Forestil jer, at I er medlemmer af Det Etiske Råd. Afhold en etisk diskussion i klassen om genterapi. Før I begynder på diskussionen, er det vigtigt, at I har sat jer grundigt ind i, hvad genterapi og etik er. Læs om etik.

Brug jeres argumenter fra forrige opgave.

Husk, at "når man handler etisk, forsøger man ikke bare at tilgodese sig selv og tilfredsstille sine egne interesser. I stedet tager man hensyn til andre mennesker, fordi man mener, at dette i den givne situation er det rigtigste at gøre".