31. januar 2006

Genterapi og forbedring af mennesker

Der forskes i at genmodificere både planter, mikroorganismer, dyr og mennesker og derved ændre dem på måder som ellers ikke ville være mulige.
I medierne hører I måske forklaret, at GMO er planter, der er genmodificeret. Det der sker er, at planterne tilføres gener, som kan give planterne nogle nye egenskaber – for eksempel gøre dem modstandsdygtige over for ukrudtsmidler eller gøre dem i stand til at vokse i områder, hvor der ellers er for tørt.
Inden du løser følgende opgave, skal du have læst artiklen Genterapi og forbedring af mennesker.

Opgave

a) Gå på internettet og biblioteket og søg efter information ud fra ordet "GMO". Undersøg hvad GMO er, og hvilke fordele og ulemper der er forbundet ved GMO.

b) Resultaterne af dine/jeres undersøgelser fremlægges i klassen. Diskuter gerne efterfølgende, hvad I synes om det, I har fundet frem til om GMO.