1. februar 2017

Gene drive – udryddelse af skadelige organismer med genteknologi

Undervisningsmateriale om brug af gene drives – en teknik inden for genteknologien – der gør det muligt at ændre permanent på arveanlæggene i dyr og planter. Ved at sætte eksemplarer modificeret med gene drives ud i naturen kan vi måske snart udrydde arter, vi ikke kan bekæmpe effektivt i dag.

I teksten Udryddelse af skadelige organismer med genteknologi kan du læse om genredigeringsteknikken CRISPR og brugen af gene drive til at genmodificere skadelige organismer – dyr og planter – så det bliver undertrykt, eller måske helt fjernet.

Læs introduktionen

I den biologiske tekst 1-2-3 gene drive! Sådan gør man kan du læse om, hvordan gene drive virker, hvordan det ændrer ved arvegangen, og hvordan forskerne rent teknisk formår at igangsætte et gene drive, der permanent kan udrydde en stor del af malariamyg i Afrika, måske helt udrydde disse myg.

Læs om teknikken

I forskerinterviewet demonstrerer Andrew Hammond fra Imperial College London, hvordan de i deres forskerteam bygger gene drives og indfører genetiske ændringer i arvemassen hos malariamyggen.

Se interview med forskerne

I etikinterviewet diskuterer de to, uenige filosoffer, Mickey Gjerris og Thomas Ploug, om mennesker har ret til at bestemme, at en art skal fjernes, og i givet fald, om det er forsvarligt at bekæmpe arter med genteknologi.

Læs etikinterview

Find forklaringer på ord og begreber, som bliver anvendt i teksterne om gene drive.

Se ordlisten

Hent undervisningshæfte

Her kan du hente alle teksterne samlet i et undervisningshæfte. Hæftet er også velegnet til brug på tablets og til udskrivning.

Undervisningshæfte

Lærervejledning

Få ideer til, hvordan du kan bruge materialet i undervisningen. Lærervejledningen er udarbejdet af lærere i relevante fag til brug af temaet om "Udryddelse af skadelige organismer med genteknologi".

Læs mere