16. februar 2004

Forslag til lov om Det Etiske Råd

Høring over udkast til forslag til lov om Det Etiske Råd.

Forslag til Lov om Det Etiske Råd

Hent høringssvar