21. april 2016

Undervisning til grundskolen

Her finder du introducerende tekster om, hvordan man kan arbejde med etiske spørgsmål. Brug teksterne til at understøtte debatterne om de nye bio- og genteknologier, vi også har udgivet materiale om.
Undervisning / 11. maj 2011

Baggrundstekst: Eksempler på etiske dilemmaer

Her finder du nogle konkrete eksempler på, hvad et etisk dilemma er og hvordan man kan tage stilling ud fra forskellige begrundelser.

Se mere
Undervisning / 11. maj 2011

Baggrundstekst: Hvad er etik?

Her kan du læse om, hvad etik egentlig er, hvorfor det er vigtigt at diskutere etiske problemstillinger med andre og hvordan man kan diskutere etik.

Se mere
Undervisning / 9. maj 2011

Baggrundstekst: Etik og politik

Her kan du læse om, hvordan politikerne tager stilling til etiske spørgsmål, og hvordan de beslutter, om der skal lovgives om etiske spørgsmål eller ej.

Se mere