Høringssvar om kloning

Høringssvar grafik
Høringssvar / 8. september 2004

Kloning og genmodificering af dyr

Høring over udkast til forslag til lov om kloning og genmodificering af dyr

Se mere
Høringssvar grafik Høringssvar grafik
Høringssvar / 27. november 2003

Høringssvar om rapporten "Genmodificerede og klonede dyr"

Se mere