Publikationer om kloning

Vælg filter Vælg filter
Udtalelse / 5. november 2008

Supplerende udtalelse om mulige etiske problemer ved transgene, humaniserede dyr

Supplerende udtalelse om mulige etiske problemer ved transgene, humaniserede dyr

Se mere
Udtalelse / 17. januar 2002

Kloning af dyr

Det Etiske Råds udtalelse om kloning af dyr

Se mere
Udtalelse / 8. marts 2001

Kloning af mennesker

Etisk Forum for Unge er navnet på en forsamling af 11 udvalgte unge fra 9. og 10.-klasser i Danmark. De mødtes i Nyborg d. 8. marts 2001 for at diskutere og tage stilling til reproduktiv kloning af mennesker og har vedtaget en udtalelse.

Se mere
Udtalelse / 21. februar 2001

Kloning

Denne publikation indeholder Det Etisk Råds stillingtagen til reproduktiv og terapeutisk kloning af mennesker, og Det Dyreetiske Råds stillingtagen til kloning af dyr. Der er hermed tale om en opfølgning af de to råds fælles debatoplæg om kloning og kloningsrelaterede teknikker fra juni 2000.

Se mere
Debatoplæg / 19. juni 2000

Kloning og kloningsrelaterede teknikker

Her nogle år efter opstandelsen over fødslen af det klonede får, Dolly, ser det ud til, at klonings-teknikkerne kan komme til at få betydning langt ud over, hvad der ligger i at kunne skabe genetisk identiske dyr - og i teorien også mennesker. Der forskes intensivt i at bruge teknikkerne til forskellige formål, nemlig at: - skabe genetisk identiske individer, - omprogrammere celler med henblik på at dyrke reservevæv til syge mennesker og med tiden måske dyrke hele, menneskelige organer, - genetisk ændre kommende dyr og mennesker.

Se mere
Debatoplæg / 1. januar 1997

Arbejdspapir om kloning

Ved kloning kan man skabe individer med identiske arveanlæg. Men skal vi, blot fordi vi kan? I arbejdspapiret har Det Etiske Råd formuleret sin holdning og gjort rede for, hvilke etiske overvejesler, der ligger bag. Arbejdspapiret lægger på den måde op til en åben debat om kloning.

Se mere