1. januar 1997

Arbejdspapir om kloning

Ved kloning kan man skabe individer med identiske arveanlæg. Men skal vi, blot fordi vi kan? I arbejdspapiret har Det Etiske Råd formuleret sin holdning og gjort rede for, hvilke etiske overvejesler, der ligger bag. Arbejdspapiret lægger på den måde op til en åben debat om kloning.

Arbejdspapir om kloning

Læs debatoplæg