Publikationer om kloning

Vælg filter Vælg filter
Debatoplæg / 19. juni 2000

Kloning og kloningsrelaterede teknikker

Her nogle år efter opstandelsen over fødslen af det klonede får, Dolly, ser det ud til, at klonings-teknikkerne kan komme til at få betydning langt ud over, hvad der ligger i at kunne skabe genetisk identiske dyr - og i teorien også mennesker. Der forskes intensivt i at bruge teknikkerne til forskellige formål, nemlig at: - skabe genetisk identiske individer, - omprogrammere celler med henblik på at dyrke reservevæv til syge mennesker og med tiden måske dyrke hele, menneskelige organer, - genetisk ændre kommende dyr og mennesker.

Se mere
Debatoplæg / 1. januar 1997

Arbejdspapir om kloning

Ved kloning kan man skabe individer med identiske arveanlæg. Men skal vi, blot fordi vi kan? I arbejdspapiret har Det Etiske Råd formuleret sin holdning og gjort rede for, hvilke etiske overvejesler, der ligger bag. Arbejdspapiret lægger på den måde op til en åben debat om kloning.

Se mere