10. maj 2011

Kloning og etik

Læs interviewet med Peter og Klemens, der diskuterer kloning. Arbejd derefter med følgende opgaver.

Opgave

  

a) Forestil dig, at du er en klon af et andet menneske. Prøv at beskrive, hvordan du ville have det med det.

b) Hvordan ville du opfatte et menneske, hvis du vidste, det var en klon?

c) Er du enig med Peter i, at kloning er en krænkelse mod den menneskelige værdighed, fordi et klonet barn ikke har en entydig mor og far? Begrund dit svar.

d) Find tre argumenter for og tre argumenter imod kloning. Brug disse argumenter i næste opgave.

e) Forestil jer, at I er medlemmer af Det Etiske Råd. Afhold en etisk diskussion i klassen om kloning. Før I begynder på diskussionen er det vigtigt, at I har sat jer ordentligt ind i, hvad kloning og etik
er. Læs om etik.

Brug jeres argumenter fra forrige opgave.

Husk at "når man handler etisk, forsøger man ikke bare at tilgodese sig selv og tilfredsstille sine egne interesser. I stedet tager man hensyn til andre mennesker, fordi man mener, at dette i den givne situation er det rigtigste at gøre".

Find interviewet her