10. maj 2011

Kloningsforsker Gabor Vatja

Gabor Vajta er i gang med at lave en Alzheimergris. Hvorfor er det fascinerende, svært og relevant?

Opgave

Læs interviewet med kloningsforsker Gabor Vajta og besvar efterfølgende spørgsmålene.

a) Hvad er Alzheimer?

b) Hvorfor ønsker man at "lave" en Alzheimergris?

c) Hvad er det ved hans forskning, som fascinerer Gabor Vajta?

d) Hvorfor er grise specielt egnede som forskningsobjekter i menneskesygdomme?

e) Når man fx skal lave en Alzheimergris, skal man jo have en gris' ægcelle. Hvor får man dem fra?

f) Beskriv proceduren for at lave en Alzheimergris.

g) Hvad tror Gabor, man vil komme til at bruge kloning til i fremtiden?