10. maj 2011

Reproduktiv og terapeutisk kloning

Kopimaskiner kan lave hundrede kopier af tekst og billeder i minuttet. Men kan man også lave kopier af et dyr?
Ja ... I 1997 lavede man Dolly som den første identiske kopi af et eksisterende får.

Opgave

Læs teksten om kloning i klassen og arbejd herefter med følgende spørgsmål.

a) Beskriv, hvad der er specielt ved fåret Dolly.

b) Definer sammen med jeres lærer forskellen på "kloning" og "en blanding af arvemassen fra en æg- og en sædcelle" (linje 10-14).

c) Hvorfor er reproduktiv kloning forbudt i Danmark og mange andre lande i verden?

d) Embryoner er starten på nyt liv – det første der bliver dannet i moderens mave. I starten er alle embryonets celler – de embryonale stamceller – ens, og de kan blive til alle celler i den færdige organisme. Embryoner kan fremstilles i reagensglas ved at forene en æg- og en sædcelle, og på dyr er det lykkedes at fremstille embryoner ved t erapeutisk kloning, så man kan tage embryonale stamceller fra dem. I Danmark må man ikke fremstille menneskelige embryonale stamceller ved terapeutisk kloning. Hvorfor har politikerne forbudt det?