Kloning

Her kan du læse om, hvad kloning egentlig er for noget, hvilke fremtidsmuligheder, kloning kan give, og om hvorfor det i Danmark ikke er lovligt at klone mennesker.

Kapitler

grafisk collage med fåret dolly
Undervisning / 4. oktober 2010

1. Introduktion til kloning

Fåret Dolly revolutionerede vores viden om, hvordan liv starter

Se mere
Undervisning / 4. oktober 2010

2. Teknikken: Reproduktiv og terapeutisk kloning

Kloning bruges som betegnelse for ukønnet formering, det vil sige processer, hvor der skabes en organisme, som er identisk med en anden organisme

Se mere
Undervisning / 4. oktober 2010

3. Forskerinterview: Kloningsforsker Gabor Vajta

Gabor Vajta forsker i kloning på forskningscenter Foulum lidt uden for Viborg. For øjeblikket deltager han i et forskningsprojekt, hvor man ved at kombinere klonings- og genteknologiteknikkerne søger at lave en genmodificeret Alzheimersgris

Se mere
Undervisning / 4. oktober 2010

4. Etikinterview om reproduktiv kloning

Der er i hele verden er stor uenighed om, hvorvidt det er etisk acceptabelt at lave såkaldt terapeutisk kloning, hvor man skaber embryonale stamceller ved hjælp af kerne­transplantation

Se mere
Undervisning / 4. oktober 2010

5. Opgaver

Opgaver til temaet kloning

Se mere