4. oktober 2010

5. Opgaver

Opgaver til temaet kloning
Hvad er forskellen på reproduktiv og terapeutisk kloning?


Forklar hvordan man rent teknisk udfører en kloning.

Hvilke perspektiver er der i terapeutisk kloning - og reproduktiv kloning?


Hvorfor er reproduktiv kloning forbundet med relativt mange fejl?

Hvilke muligheder ser Gabor Vajta i kloning? Forklar helt konkret hvad hans forskning går ud på.


Vurdér hvorvidt Gabor Vajta, Peter Øhrstrøm og Klemens Kappel primært argumenterer ud fra et konsekvens- eller et pligtetisk syn?

Hvordan er deres respektive menneskesyn? Er mennesket noget særligt og i givet fald hvordan?


Hvordan vurderer bioetikerne, at man bør lovgive på dette område?

Hælder de mest til den liberale eller kommunitaristiske opfattelse?

Opfylder bioetikerne kravene til det gode etiske argument?