Kloning

Kloning - fåret Dolly med kid

KORT FORTALT

Mange kender historien om fåret Dolly, der revolutionerede vores forståelse af, hvordan liv starter.

Dolly blev skabt med en teknik, man kalder kernetransplantation, som kan anvendes til reproduktiv og terapeutisk kloning.

De etiske dilemmaer forbundet med kloning, handler blandt andet om, hvornår man kan tale om, at menneskeligt liv opstår.

Læs mere om teknikkerne og dilemmaerne her i vores undervisningsmateriale.

Høringssvar grafik
Høringssvar / 8. september 2004

Kloning og genmodificering af dyr

Høring over udkast til forslag til lov om kloning og genmodificering af dyr

Se mere
Høringssvar grafik Høringssvar grafik
Høringssvar / 27. november 2003

Høringssvar om rapporten "Genmodificerede og klonede dyr"

Se mere