Kloning

Kloning - fåret Dolly med kid

KORT FORTALT

Mange kender historien om fåret Dolly, der revolutionerede vores forståelse af, hvordan liv starter.

Dolly blev skabt med en teknik, man kalder kernetransplantation, som kan anvendes til reproduktiv og terapeutisk kloning.

De etiske dilemmaer forbundet med kloning, handler blandt andet om, hvornår man kan tale om, at menneskeligt liv opstår.

Læs mere om teknikkerne og dilemmaerne her i vores undervisningsmateriale.

Høringssvar grafik
Høringssvar / 8. september 2004

Kloning og genmodificering af dyr

Høring over udkast til forslag til lov om kloning og genmodificering af dyr

Se mere
Høringssvar grafik Høringssvar grafik
Høringssvar / 27. november 2003

Høringssvar om rapporten "Genmodificerede og klonede dyr"

Se mere
Debatoplæg / 19. juni 2000

Kloning og kloningsrelaterede teknikker

Her nogle år efter opstandelsen over fødslen af det klonede får, Dolly, ser det ud til, at klonings-teknikkerne kan komme til at få betydning langt ud over, hvad der ligger i at kunne skabe genetisk identiske dyr - og i teorien også mennesker. Der forskes intensivt i at bruge teknikkerne til forskellige formål, nemlig at: - skabe genetisk identiske individer, - omprogrammere celler med henblik på at dyrke reservevæv til syge mennesker og med tiden måske dyrke hele, menneskelige organer, - genetisk ændre kommende dyr og mennesker.

Se mere
Debatoplæg / 1. januar 1997

Arbejdspapir om kloning

Ved kloning kan man skabe individer med identiske arveanlæg. Men skal vi, blot fordi vi kan? I arbejdspapiret har Det Etiske Råd formuleret sin holdning og gjort rede for, hvilke etiske overvejesler, der ligger bag. Arbejdspapiret lægger på den måde op til en åben debat om kloning.

Se mere