Kloning

Kloning - fåret Dolly med kid

KORT FORTALT

Mange kender historien om fåret Dolly, der revolutionerede vores forståelse af, hvordan liv starter.

Dolly blev skabt med en teknik, man kalder kernetransplantation, som kan anvendes til reproduktiv og terapeutisk kloning.

De etiske dilemmaer forbundet med kloning, handler blandt andet om, hvornår man kan tale om, at menneskeligt liv opstår.

Læs mere om teknikkerne og dilemmaerne her i vores undervisningsmateriale.

Udtalelse / 5. november 2008

Supplerende udtalelse om mulige etiske problemer ved transgene, humaniserede dyr

Supplerende udtalelse om mulige etiske problemer ved transgene, humaniserede dyr

Se mere
Udtalelse / 17. januar 2002

Kloning af dyr

Det Etiske Råds udtalelse om kloning af dyr

Se mere
Udtalelse / 8. marts 2001

Kloning af mennesker

Etisk Forum for Unge er navnet på en forsamling af 11 udvalgte unge fra 9. og 10.-klasser i Danmark. De mødtes i Nyborg d. 8. marts 2001 for at diskutere og tage stilling til reproduktiv kloning af mennesker og har vedtaget en udtalelse.

Se mere
Udtalelse / 21. februar 2001

Kloning

Denne publikation indeholder Det Etisk Råds stillingtagen til reproduktiv og terapeutisk kloning af mennesker, og Det Dyreetiske Råds stillingtagen til kloning af dyr. Der er hermed tale om en opfølgning af de to råds fælles debatoplæg om kloning og kloningsrelaterede teknikker fra juni 2000.

Se mere