6. november 2006

Varmegenvinding fra krematorier

Det Etiske Råds svar på kirkeministerens henvendelse om varmegenvinding fra krematorier

Varmegenvinding fra krematorier

Hent høringssvar