Den etiske forbruger – collage med stregkode og ko samt salatblad
25. april 2016

Etisk forbrug af klimabelastende fødevarer

Bør det være op til 'den etiske forbruger', om vedkommende vil købe klimabelastende fødevarer – eller bør der ske en samfundsmæssig regulering for at nedbringe fødevarernes klimabelastning?

Klimaforandringerne er et etisk problem, fordi de skader andre mennesker alvorligt; i første omgang mennesker i varmere egne, i anden række os selv og vores efterkommere. Det Etiske Råd har set på ’etisk forbrug’: Bør det overlades til forbrugerne, om de vil købe klimabelastende fødevarer, eller bør der ske en samfundsmæssig regulering for at nedbringe fødevarernes klimabelastning. Et stort flertal anbefaler, at man i første omgang pålægger den uden sammenligning mest klimabelastende fødevare, oksekød, en klimaafgift.

Læs redegørelsen


Den etiske forbruger – collage med ko og salatblad

Etisk forbrug af klimabelastende fødevarer

Bør det være op til 'den etiske forbruger', om vedkommende vil købe klimabelastende fødevarer – eller bør der ske en samfundsmæssig regulering for at nedbringe fødevarernes klimabelastning?
Læs redegørelsen
Den etiske forbruger bannergrafik

Den etiske forbruger

Rådet tager i redegørelsen stilling til etisk forbrug på to områder, hvor nogle mener, at der er etiske problemer forbundet med fødevareproduktionen: Fødevarer fra dyr fodret med GMO og klimabelastende fødevarer.

Læs redegørelsen