fødevarer fra dyr fodret med gmo
12. oktober 2016

Mærkning af animalske fødevarer fra dyr fodret med GMO

Det Etiske Råd offentliggør 16. november 2016 sine anbefalinger om, hvorvidt fødevarer fra dyr fodret med GMO bør mærkes, på samme måde som man i dag skal mærke fødevarer, der direkte stammer fra en GMO.

Den danske animalske produktion baserer sig i vid udstrækning på import af GMO-foder, fremfor alt af soja, der gennem genetisk modifikation er gjort resistent overfor ukrudtsmidlet Roundup. Dermed er danske forbrugere indirekte storforbrugere af GMO. Det har fået en del forbrugere til at ønske, at også fødevarer fra dyr opfodret på GMO bliver mærket.

Det Etiske Råd har i forbindelse med sit arbejde med 'den etiske forbruger' set på dette ønske. På den ene side viser Rådets gennemgang af de efterhånden mange gennemførte undersøgelser ikke, at det er skadeligt for mennesker at indtage GMO eller fødevarer fra dyr fodret med GMO. På den anden side er et stort flertal af danskerne fortsat utrygge ved GMO. Utrygheden kan skyldes flere ting:

  • manglende viden om undersøgelserne
  • manglende tiltro til de udførte undersøgelser
  • andre etiske forbehold, såsom at GMO er udtryk for et grundlæggende forkert natursyn.

Rådet fremlægger sin stillingtagen til disse spørgsmål og lægger op til debat med et panel og med publikum. Det foregår onsdag 16. november 2016 kl. 13.30–16.00 på Christiansborg, lokale 1-133.

Program

Bør animalske fødevarer reguleres, hvis de stammer fra dyr fodret med GMO?

Ordstyrer: Gorm Greisen


13.30

Velkomst

– Gorm Greisen, formand for Det Etiske Råd


13.35

Præsentation af redegørelsen og anbefalingen: fødevarer fra dyr fodret med GMO bør mærkes

– Mickey Gjerris, formand for det Etiske Råds arbejdsgruppe om etisk forbrug


13.50

Etikdebat:

Er GMO altid etisk problematisk?

Kan vi forsvare ikke at benytte den, hvis den kan bidrage til at løse fx klimakrisen og fødevarekrisen?

– Debat mellem rådsmedlemmerne Thomas Ploug og Mickey Gjerris


14.10

Kaffepause


Kommentarer fra debatpanel:

14.30

Rikke Bagger Jørgensen, seniorforsker emeritus ved Institut for Vand og Miljøteknologi, DTU

14.35

Michael Broberg Palmgren, professor ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet

14.40

Bruno Sander, Landbrug og fødevarer

14.45

Paul Holmbeck, direktør i Økologisk Landsforening

14.50

Camilla Udsen, seniorrådgiver i fødevarepolitik i Forbrugerrådet Tænk


14.55

Debat med salen


15.55

Tak for i dag

– Karen Klint, formand for Folketingets Udvalg vedr. Det Etiske Råd

Den etiske forbruger bannergrafik

Den etiske forbruger

Rådet tager i redegørelsen stilling til etisk forbrug på to områder, hvor nogle mener, at der er etiske problemer forbundet med fødevareproduktionen: Fødevarer fra dyr fodret med GMO og klimabelastende fødevarer.

Læs redegørelsen