GMO tørkelandskab
16. juni 2011

GMO

Undersøgelser har vist, at forbrugerne har haft svært ved at se nytten ved GMOer. Nu kommer en ny generation GMOer, for eksempel nogle som kan bidrage til at løse klimaproblemer. Betyder det, at vi må ændre syn på vores opfattelse af GMOer? Her kan du læse om, hvad baggrunden er for debatten om GM-afgrøder, og om de nye muligheder, den teknologiske og politiske udvikling skaber.

GMO tørkelandskab
Undervisning / 16. juni 2011

GMO — genetisk modificerede afgrøder

De fleste forbrugere har hidtil været skeptiske over for at købe genmodificeret mad. Men næste generation af GMO'er kan måske løse problemer med klima og sundhed. Ændrer det på, om vi vil købe dem?

Se mere
Thomas Didion Thomas Didion
Undervisning / 16. juni 2011

Interview med genetiker, Thomas Didion

Thomas Didion deltager i et internationalt forskningsprojekt, hvor man vil undersøge, om man kan genmodificere græs på en sådan måde, at køer udleder mindre metan, når de spiser det. Metanudledninger fra køer står for 3-4 procent af den samlede globale påvirkning af klimaet.

Se mere
Undervisning / 16. juni 2011

Etikinterview om genmodificerede planter

Er det “unaturligt” at bruge genmodifikation til at ændre på de planter, vi bruger til fødevarer – og hvad betyder det rent etisk? Eller er det vigtigere at se på, om genmodificerede afgrøder (GMO) kan bidrage til at løse væsentlige samfundsproblemer, såsom global opvarmning?

Se mere
Undervisning / 16. juni 2011

Opgaver

Læs teksterne om genmodificerede planter og vælg mellem opgaverne her på siden

Se mere
Undervisning / 16. juni 2011

Er GMO'er unaturlige?

Etikinterview om genmodificerede planter, del 1

Se mere
Undervisning / 16. juni 2011

Risiko og nytte ved GMO

Etikinterview om genmodificerede planter, del 2

Se mere
Undervisning / 10. juni 2011

Værdi i naturen

Mennesker har altid set naturen som et middel, vi kan bruge til at nå egne mål. En ressource og noget vi kan bruge til at opfylde egne ønsker og behov. Men er det altid rimeligt at sætte menneskets interesser højere end resten af naturens?

Se mere