grafisk illustration af kartofler, gulerøder, tomater og majs som gror i tørke ændret vha. CRISPR-teknologi
17. december 2018

Arbejd med vores nye undervisningsmateriale om GMO, klima og etik og vær med til debat 29. april 2019

GMO, klima og etik. Er det nødvendigt med en ny debat? Det er temaet for det nye undervisningsmateriale til gymnasieskolen om GMO, som vil være tilgængelig her på siden 1. februar 2019. Det henvender sig til fagene Biologi/Biotek, Samfundsfag, Geografi, Religion og Filosofi, og der vil være forslag til undervisningsforløb for hvert af fagene.

I forbindelse med lanceringen af undervisningsmaterialet, inviterer Det Etiske Råd og Forskningens Døgn landets gymnasieelever til debat via live stream sendt fra Roskilde Gymnasium. Det finder sted 29. april 2019 kl. 8.15-10.00.

Baggrund

Opfindelsen af CRISPR-teknikken har givet ny næring til debatten om anvendelsen af GMO-planter til produktion af fødevarer. Klimaforandringerne kræver nye løsninger til, hvordan vi i fremtiden skal sikre fødevareproduktionen til verdens befolkning. Kan den nye genteknologi være et redskab til at sikre fødevareproduktionen? Og hvad med etikken?

Sommeren 2018 var historisk varm og tør og gav os en forsmag på, hvad der er i vente, efterhånden som effekten af klimaforandringerne slår igennem. Mere ekstremt vejr vil udfordre landbrugsproduktionen – også i Danmark.

IPCC’s (FN's klimapanel) rapport fra efteråret 2018 gør det klart, at hvis Parisaftalens mål om at holde den globale opvarmning på 1,5 grader over det præindustrielle niveau skal nås, er det nødvendigt at opsuge CO2 ved at plante skov på et areal på størrelse med USA.

Skal jordens øvrige areal kunne brødføde verdens voksende befolkning, er det derfor nødvendigt, at vi hurtigt udvikler nye sorter, der både er højtydende og klimatilpassede.

Hvis genteknologi kan bidrage til nye klimatilpassede sorter, som ikke må anses for mere risikable at dyrke end tilsvarende konventionelt udviklede sorter - vil det så være etisk forsvarligt ikke at tage den i brug? Eller vil det tværtimod være etisk uforsvarligt at søge at løse problemet med genteknologi?

Program ved debatarrangementet

8.15 Introduktion v. ordstyrer Ane Cortzen
8.19 Velkommen v. Anne-Marie Axø Gerdes, formand for Det Etiske Råd
8.23 CRISPR til modifikation af planter – et redskab til at fremme bæredygtighed? – Sigrid Bratlie, Ph.d. i molekylær biologi og seniorrådgiver i Bioteknologirådet, Norge
8.38 Er det etisk problematisk at genmodificere planter? Korte oplæg og paneldebat:
Mickey Gjerris, lektor i bioetik, Københavns Universitet (skeptisk position)
Klemens Kappel, professor i filosofi, Københavns Universitet (optimistisk position)
8.58 Debat (panel og salen og via live streaming)
9.52 Kommentar v. formand for Folketingets Udvalg vedr. Det Etiske Råd, Karen Klint
9.56 Afrunding ved rektor for Roskilde Gymnasium, Henrik Nevers
10.00 Tak for i dag

Tilmelding

Tilmeld din klasse på www.forsk.dk. Link til live stream vil blive sendt pr. mail og blive gjort tilgængelig her på siden.

Hent undervisningshæfte

Her kan du hente alle teksterne samlet i et undervisningshæfte. Hæftet er også velegnet til brug på tablets og til udskrivning.

Undervisningshæfte

Lærervejledninger

Find lærervejledninger til undervisning i biologi/biotek, filosofi, religion, samfundsfag og naturgeografi.

Find lærervejledninger

Undervisningsplaner

Find planer for undervisningsforløb for fagene bioteknologi, filosofi og religion.

Find undervisningsplaner