28. september 2010

Opgaver

Nedenfor kan du finde opgaver til temaet om GMO. Du kan også prøve øvelsen med selv at genmodificere en plante.

Nye sorter og nye teknikker

 • Hvordan adskiller planteceller sig fra dyreceller cellebiologisk og genetisk/forplantningsmæssigt?
 • Hvorfor kan det være fordelagtigt at udvikle nye plantesorter i dag? Hvilke samfundsmæssige problemer kunne evt. løses vha. moderne planteforædlingsteknologi?
 • Forklar hvordan man udvikler nye plantesorter vha. traditionel planteforædling.
 • Forklar hvordan man udfører genmodifikation på planter, herunder betydningen af kontrolgener og selektionsgener, samt selve transformationen. Vurder i hvor høj grad man benytter sig af processer, som allerede foregår i naturen.
 • Hvorfor lykkes en gensplejsning ikke altid? Og hvorfor lykkes det heller ikke altid ved traditionel planteforædling?
 • Diskuter hvordan genmodifikation adskiller sig fra tidligere teknikker.
 • Diskuter i hvor høj grad genmodifikation griber ind i evolutionsprocessen sammenholdt med traditionel forædling.
 • Hvad vil det sige at foretage en risikovurdering af en genmodificeret plante? Diskuter hvornår det er rimeligt at antage en sådan ny plante som sikker.
 • Hvilke bekymringer omkring indførelse af GM-planter bliver der ikke taget højde for ved en risikovurdering?
 • Diskuter mulighederne i at udvide risikovurderingen af de nye GM-plantesorter til at omfatte andre sider af produktionen end de strengt sikkerhedsmæssige.

Hvem skal beslutte og på hvilket grundlag?

 • Hvilke typer af argumenter fremføres imod de nye GM-afgrøder? Diskuter holdbarheden af de enkelte argumenter.
 • Hvad er baggrunden for den relativt store modstand i EU? Diskuter hvorfor modstanden er størst netop her.
 • Hvordan undersøger man konkret, hvad befolkningen mener om ny teknologi og i hvor høj grad bør sådanne undersøgelser danne grundlag for politiske beslutninger?

Øvelser

Tjek på Biotek - prøv at genmodificere en plante (eksternt link)

 

Opdateret 12. oktober 2010