13. maj 2011

4. Etikinterview om stamcellekød

Vi har spurgt etikerne Mickey Gjerris og Kasper Lippert-Rasmussen om, hvorvidt stamcellekød vil være en god løsning på de problemer, vores kødspisning giver anledning til. Det ser de meget forskelligt på, og de benytter sig af forskellige former for etisk argumentation
Hold øje med, hvilke grundsynspunkter og argumenter, der kommer til udtryk og overvej hvis argumentation, du finder mest overbevisende. Etikinterviewet er delt op i to dele.
I første del har diskussionen omdrejningspunkt i spørgsmålet om, hvorvidt stamcellekød er "unaturligt" på en etisk relevant måde, eller om det tværtimod kunne blive til noget, vi havde pligt til at spise i stedet for "naturligt" kød.

Del 2 af etikinterviewet handler om hvorfor vi etisk set er forpligtet til at tage hensyn også til de mennesker, der er fjerne for os, dem i andre lande og dem der ikke er født endnu.

Del 1: Er stamcellekød unaturligt eller en del af løsningen? 

Del 2: Skal vi ændre vores madvaner af hensyn til fjerne mennesker?