Høringssvar om neuroetik

Høringssvar grafik
Høringssvar / 17. maj 2017

Nedlæggelse af hjernesamlingen

Det Etiske Råds besvarelse på henvendelse fra Region Midtjylland om evt. nedlæggelse af Hjernesamlingen, Psykiatrisk Hospital, Risskov.

Se mere
Høringssvar grafik Høringssvar grafik
Høringssvar / 7. marts 2006

Forskning på hjerner – hjernesamlingen

Vedrørende forskning på hjerner fra hjernesamlingen på Psykiatrisk Hospital i Risskov, Århus

Se mere