17. maj 2017

Nedlæggelse af hjernesamlingen

Det Etiske Råds besvarelse på henvendelse fra Region Midtjylland om evt. nedlæggelse af Hjernesamlingen, Psykiatrisk Hospital, Risskov.

Nedlæggelse af hjernesamlingen

Læs høringssvar

Nedlæggelse af hjernesamlingen - bilag

Læg bilag