Neuroetik

KORT FORTALT

Vi mener, at der nu og i de kommende år er et stort behov for at tage stilling til de helt nye typer af behandlinger, hjerneforskningen åbner mulighed for. Her kan du læse vores udtalelse og andre tekster om etiske spørgsmål i tilknytning til hjerneforskning.

Høringssvar grafik
Høringssvar / 17. maj 2017

Nedlæggelse af hjernesamlingen

Det Etiske Råds besvarelse på henvendelse fra Region Midtjylland om evt. nedlæggelse af Hjernesamlingen, Psykiatrisk Hospital, Risskov.

Se mere
Høringssvar grafik Høringssvar grafik
Høringssvar / 7. marts 2006

Forskning på hjerner – hjernesamlingen

Vedrørende forskning på hjerner fra hjernesamlingen på Psykiatrisk Hospital i Risskov, Århus

Se mere