1. september 2007

Rikke Schubart

Rikke Schubart er ph.d. og lektor ved Institut for Litteratur, Kultur og Medier ved Syddansk Universitet. I interviewet fortæller hun, at cyborgs og robotter i moderne Science Fiction-film bruges til at stille spørgsmål om, hvad det gode liv er for mennesker. Rikke Schubart inddrager eksempler fra film som A.I, Terminator, Westworld og Demon Seed.

Interviewet er fra 2007. Interviewer er Lisbeth Lyngsøe.