Optimering af mennesket

KORT FORTALT

I løbet af de seneste årtier har forestillingen om at gøre mennesket mere perfekt – at rette op på kroppens skavanker og sindets skrøbeligheder – taget fart inden for den medicinske og bioteknologiske forskning.

Er der en grænse mellem at reparere og forbedre vores egenskaber?

Læs her udtalelser, redegørelser, se film og find undervisningsmateriale om de etiske spørgsmål ved at optimere vores menneskelige egenskaber.

Baggrundstekst / 6. september 2010

Godt, bedre, ikke så godt

Teknologisk integration af menneske og maskine kan hjælpe handicappede til at fungere mere normalt. De samme midler kan bruges til at forstærke raske menneskers egenskaber. Men måske er teknologisk optimering af menneskets krop og sjæl slet ikke så smart.

Se mere
Baggrundstekst / 1. september 2007

Cyborgen i den tidlige litteratur

Se mere
Baggrundstekst / 1. september 2007

Fiktioner om mennesker og teknologi

Se mere
Baggrundstekst / 1. september 2007

Kunst mellem krop og maskine

Se mere
Baggrundstekst / 1. september 2007

Kunsten og den konstruerede menneskekrop

Se mere
Baggrundstekst / 1. september 2007

Menneske og maskine i science fiction-film

Se mere
Baggrundstekst / 1. september 2007

Teknologien i menneskets udvikling

Se mere
Baggrundstekst / 1. september 2007

Transhumanisme

Se mere
Baggrundstekst / 1. september 2007

At tyde nervernes sprog

Interview med professor Thomas Sinkjær fra Center for Sansemotorisk Interaktion (SMI) ved Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi, Aalborg Universitet. Thomas Sinkjær arbejder med at oversætte nerveimpulser fra krop og hjerne. Han fortæller om, hvordan det kan blive muligt at erstatte øjne og lemmer med maskiner.

Se mere
Baggrundstekst / 1. september 2007

Cyborgs nu og i fremtiden

Med elektroder opereret ned i hjernen er det muligt for en abe at styre en computer med sin hjerne - en forsmag på fremtidens muligheder for at parre krop og maskine.

Se mere
Baggrundstekst / 1. september 2007

Myrerobotter laver det beskidte arbejde

Svære og farlige arbejdsopgaver vil måske i fremtiden blive klaret af sværme af meget små robotter, der arbejder sammen om opgaven, for eksempel rengøring på vanskelige eller farlige steder. Forskerne henter inspiration i dyrenes verden - hos bier, myrer og andre sociale insekter.

Se mere
Baggrundstekst / 1. september 2007

Robotten – menneskets bedste ven

Lige nu arbejder forskerhold i Europa, Japan og USA på at skabe robotter, der ligner mennesker og dyr. Visionen er, at de skal blive vores hjælpere i hjemmet. Eller måske endda vores venner og samtalepartnere. Til brug for sjov og luksus, når vi er unge, eller til brug for pleje og ensomhed, når vi er gamle.

Se mere
Baggrundstekst / 1. september 2007

Skal man tage hensyn til robotter?

Spørgsmålet om etiske hensyn til robotter rejser en lang række problemer, for vi er nødt til at vide noget om deres indre følelsesliv, før vi ved, hvilke hensyn vi skal tage.

Se mere
Baggrundstekst / 1. september 2007

Cyborg/Kyborg

Se mere
Baggrundstekst / 1. september 2007

Etisk status

Skal menneskeaber have samme etiske status som menneskers børn? Og hvad sker der, hvis robotter bliver så intelligente, at de er selvbevidste og har egne interesser? Skal de så behandles, som vi mennesker behandler vores egen art?

Se mere
Baggrundstekst / 1. september 2007

Isaac Asimovs robotlove

Mennesker udfører fra tid til anden handlinger, der er til skade for dem selv, andre eller endda hele menneskeheden. Hvordan sikrer vi os mod at udvikle kunstigt intelligente systemer, der vil kunne gøre det samme? Isaac Asimovs robotlove er et bud herpå.

Se mere
Baggrundstekst / 1. september 2007

Kunstig intelligens

Forestillingen om, hvordan man skaber kunstig intelligens, har forandret sig over tiden. Fra at tro, at hjernen kan erstattes af en fantastisk regnemaskine, og til at se intelligens som en myretue af samarbejdende enheder.

Se mere
Baggrundstekst / 1. september 2007

Kunstige neurale netværk

Kunstige neurale netværk kan løse komplicerede opgaver, og mange har troet, at de er nøglen til kunstig intelligens. Men de kan kun løse opgaver og ikke tænke over, hvad de gør.

Se mere
Baggrundstekst / 1. september 2007

Moores lov og fremtiden

Moores lov siger, at computeren om 40 år vil have lige så meget regnekraft som en menneskehjerne. Men der skal mere til for at skabe intelligens.

Se mere
Baggrundstekst / 1. september 2007

Robot

Se mere