Optimering af mennesket

KORT FORTALT

I løbet af de seneste årtier har forestillingen om at gøre mennesket mere perfekt – at rette op på kroppens skavanker og sindets skrøbeligheder – taget fart inden for den medicinske og bioteknologiske forskning.

Er der en grænse mellem at reparere og forbedre vores egenskaber?

Læs her udtalelser, redegørelser, se film og find undervisningsmateriale om de etiske spørgsmål ved at optimere vores menneskelige egenskaber.

Anders Sandberg
Video / 12. oktober 2010

Anders Sandberg

Interview med Anders Sandberg, der er forsker ved Stockholms Universitet, videnskabsdebattør og transhumanist.

Se mere
Francis Fukuyama Francis Fukuyama
Video / 12. oktober 2010

Francis Fukuyama

Interview med Francis Fukuyama, der er forfatter og professor ved Johns Hopkins Universitetet.

Se mere
Video / 1. september 2007

Det kunstige menneske

Se filmen, <em>Det kunstige menneske</em>

Se mere
Giuseppe Longo
Video / 1. september 2007

Giuseppe Longo

Giuseppe Longo er professor i informatik ved universitetet i Trieste. I interviewet kritiserer Giuseppe Longo det, han kalder "det posthumane perspektiv": nemlig tanken om, at man kan sætte menneskers bevidsthed på digital form og overflytte den til andre medier end den biologiske krop. Guiseppe Longo argumenterer for, at man ikke kan afsondre "jeget" fra kroppen.

Se mere
Video / 1. september 2007

Jose Carmena

Interview med Jose Carmena, der er hjerneforsker ved Electrical Engineering and Computer Science ved universitetet i Berkeley, Californien.

Se mere
Kevin Warwick
Video / 1. september 2007

Kevin Warwick

Kevin Warwick er professor i kybernetik ved universitetet i Reading. I interviewet fortæller han om sit næste forsøg, hvor et neuroimplantat skal implanteres i hans hjerne. Han håber, at teknologien engang kan muliggøre tankeoverførsler og opgraderinger af den menneskelige hjerne. Mennesker vil blive cyborgs, siger Kevin Warvick, om vi vil det eller ej.

Se mere
Video / 1. september 2007

Luciano Fadiga

Interview med Luciano Fadiga, der er hjerneforsker og professor i human fysiologi ved universitetet i Ferrara, Italien.

Se mere
Video / 1. september 2007

Paolo Dario

Interview med Paolo Dario er robotforsker og professor ved universitetet i Pisa. Paolo Dario er samtidigt leder af det europæiske forskningsprojekt NEUROBOTICS.

Se mere
Raja Chatila
Video / 1. september 2007

Raja Chatila

Raja Chatila er robotforsker og leder af det EU-støttede forskningsprojekt COGNIRON. I interviewet fortæller han om de etiske problemer, man kan støde på, når robotter udfordrer menneskets position som den eneste intelligente art. Vores opfattelse af, hvad det vil sige at være menneske, udfordres, hvis vi bliver i stand til at konstruere en kognitiv robot, der tænker som et menneske.

Se mere
Rikke Schubart
Video / 1. september 2007

Rikke Schubart

Rikke Schubart er ph.d. og lektor ved Institut for Litteratur, Kultur og Medier ved Syddansk Universitet. I interviewet fortæller hun, at cyborgs og robotter i moderne Science Fiction-film bruges til at stille spørgsmål om, hvad det gode liv er for mennesker. Rikke Schubart inddrager eksempler fra film som A.I, Terminator, Westworld og Demon Seed.

Se mere
Ronald Arkin
Video / 1. september 2007

Ronald Arkin

Interview med Ronald Arkin, der er robotforsker og professor ved Georgia Institute of Technology. I interviewet fortæller han om robotadfærd og menneskers forhold til robotter. Ronald Arkin er optaget af, at vi behandler humanoide robotter som partnere og ikke som slaver. Han mener nemlig, at vores adfærd over for menneskelignende robotter vil smitte af på vores adfærd over for mennesker.

Se mere
Debatoplæg / 19. oktober 2002

Forbedring af mennesker og dyr

Oplæg fra den konference, Det Etiske og Det Dyreetiske Råd holdt den 19. november 2002 om ændringer af normale egenskaber hos mennesker og dyr. Det vil altså sige behandling af individer, som ikke er syge, men som ønsker - eller andre ønsker for dem - at forbedre deres præstationsevne over det gennemsnitlige. Hvilke etiske diskussioner giver det anledning til?

Se mere
Debatoplæg / 24. maj 2002

Fremtidens krop

En accelererende udvikling inden for teknovidenskaben sætter en ny dagsorden for os alle - ikke mindst hvad angår den menneskelige krop, der i stadig højere grad smelter sammen med teknologien. Det har 16 forskere og formanden for Det Etiske Råd sat fokus på udfra to perspektiver: Hvor fører udviklingen os hen? Hvad er vigtigt at diskutere inden vi når så langt? Læs de 17 kronikker i denne særavis fra Jyllands-Posten og Det Etiske Råd.

Se mere