Undervisning til grundskolen

KORT FORTALT

Her finder du vores undervisningsmateriale, som behandler mange af de etiske spørgsmål, der er knyttet til organdonation: Hvem skal beslutte, om velfungerende organer fra den døde krop må overføres til et andet menneske? Er det alene det enkelte menneske, der selv skal tage stilling til organdonation, er det de pårørende, eller kan samfundet forvente, at alle borgere efter dødens indtræden stiller deres krop til rådighed for syge medborgere?
Undervisning 8.–10. kl. / 1. maj 2010

Organdonation – livet og døden

Et undervisningshæfte, der tager nogle af de mange spørgsmål op, som er knyttet til organdonation. Brug hæftet til at starte en debat i klassen eller som del af et projektarbejde.

Se mere