17. september 2004

Personlige alarm- og pejlesystemer og særlige døråbnere

Høring over udkast til lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien (indførelse af mulighed for personlige alarm- og pejlesystemer og særlige døråbnere)

Personlige alarm- og pejlesystemer og særlige døråbnere

Hent høringssvar