6. januar 2006

Ændring af psykiatriloven, ny tvangsdefinition m.m.

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af psykiatriloven og retsplejeloven

Ændring af psykiatrioven, ny tvangsdefinition m.m.

Hent høringssvar